Widget Android yang berguna

Para administrator yang menggunakan peranti Android, JuiceSSH merupakan salah satu daripada aplikasi SSH yang amat berguna bagi menguruskan server mereka. Kelebihan pada JuiceSSH ini adalah ia ada widget yang boleh memantau prestasi penting server mereka. Widget ini menggunakan JuiceSSH sebagai perantara bagi mendapatkan maklumat prestasi server mereka. Dengan hanya menekan butang connect, maklumat seperti penggunaanContinue reading “Widget Android yang berguna”