Populasi IPv6

IPv6 – tajuk yang menarik untuk dibincangkan. Adakah infrastruktur jalur lebar yang disediakan sekarang mampu untuk menyokong keperluan ini ? atau masih ada pembekal masih belum bersedia ?

Bagi pengguna bagaimana cara untuk mereka dapatkan IPv6 digunakan pada rangkaian jalur lebar di rumah mereka ? ada cadangan atau dah ada cara ? selain menggunakan tunnel.

Bagi penyedia-penyedia perkhidmatan berikut, ada cara untuk mereka dapatkan langganan IPv6 ?

MAXIS home fibre

Unifi

Screen Shot 2016-06-03 at 12.02.06

Pernyataan atas diperolehi dari satu laman web. Sejauh manakah statistik itu benar ?